Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht voor onze producten onderscheidt zich in drie categorieën. Bekijk goed onder welke categorie uw product of dienst past, om te bepalen óf u uw bestelling kunt herroepen en wat de gevolgen daarvan zijn.

De verschillende categorieën zijn:
1) Fysieke producten
2) Fysieke vignetten
3) Digitale vignetten

Fysieke producten

Wij hanteren een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons adres retourneren.

U kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

NJ Travel B.V. – 3e verdieping
Piet Heinstraat 7
7204 JN, Zutphen

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door ons terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Fysieke vignetten

Fysieke vignetten welke op maat gemaakt worden (uw kenteken staat op het vignet vermeldt, of het vignet wordt op datum geknipt) zijn na ontvangst niet te herroepen. Uw herroepingsrecht vervalt hierbij dus zodra u het vignet ontvangt.

Dit geldt in principe voor alle fysieke vignetten, met uitzondering van Zwitserland. Zolang u het vignet van Zwitserland niet op uw auto heeft geplakt, kunt u het vignet herroepen conform de voorwaarden van Fysieke Producten (zie hierboven). Zodra u het vignet op uw voorruit heeft geplakt, vervalt het herroepingsrecht.

Digitale vignetten

Voor digitale vignetten heeft u in principe veertien dagen herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt echter te vervallen, indien uw vignet binnen deze veertien dagen verloopt. Indien uw vignet binnen deze veertien dagen ingaat en na deze veertien dagen verloopt, dan heeft u recht op een pro rata terugbetaling. Neemt u bij meer vragen contact met ons op.

Instructies voor herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en mailen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden, pakketpost via PostNL € 6,95 van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.